Quản Lý Danh Tiếng

Quản lý danh tiếng có thể tăng khả năng hiển thị, xây dựng tài sản thương hiệu và giúp tạo ra sự vận động trong khi xây dựng danh tiếng trực tuyến của bạn.

Quản lý danh tiếng nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị trực tuyến và hướng khách truy cập đến một trang web bằng cách nâng vị trí danh tiếng của một doanh nghiệp trên các công cụ tìm kiếm. Giúp thúc đẩy một cuộc tranh luận bằng cách tăng cường cuộc trò chuyện và "ảnh hưởng đến người gây ảnh hưởng". Online Reputation Management có thể được sử dụng để tăng cái nhìn tích cực về thương hiệu và keyword content hoặc làm tiêu tan nội dung tiêu cực xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm thông qua tìm kiếm thương hiệu, tìm kiếm từ khóa hoặc cả hai.

Sapsoft cung cấp quản lý hoàn toàn danh tiếng trực tuyến của bạn và cung cấp một loạt các dịch vụ như giám sát xã hội, PR trực tuyến, lọc và xóa nội dung tiêu cực, tham gia, cũng như quảng bá nội dung truyền thông xã hội.

Mạng lưới liên lạc truyền thông lớn của Sapsoft cho phép Sapsoft biết thời gian và địa điểm cho mọi thứ bạn tạo như một thương hiệu trong thế giới trực tuyến. Bằng cách này, mọi cơ hội đều được sử dụng và tất cả nội dung được tạo ra với mục tiêu là đối tượng mục tiêu rõ ràng.

Sapsoft cung cấp báo cáo Quản lý danh tiếng để nắm bắt các phản hồi liên quan đến công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn xảy ra trên Internet, Sapsoft cũng phân đoạn báo cáo theo báo chí tích cực và tiêu cực. Điều quan trọng là theo dõi các nhận xét hoặc đánh giá tiêu cực xuất hiện trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs) tạo ra danh tiếng tiêu cực cho thương hiệu của bạn và có thể có tác động đáng kể đến các yêu cầu và bán hàng trực tuyến của bạn. Đội ngũ của Sapsoft có thể chạy và quản lý toàn bộ Reputation Management vì Sapsoft có tất cả các phần mềm và công nghệ cần thiết để thu thập các nguồn cấp dữ liệu đang lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu của Sapsoft.

Our case studies

See all projects

Quản lý
Online PR

Nhóm thị trường
mục tiêu

Lọc nội dung 
tiêu cực

Loại bỏ nội dung tiêu cực

Đánh giá chuyên sâu về hoàn cảnh và mục tiêu của bạn chính là nền tảng của chiến dịch Quản lý danh tiếng thành công. Mỗi dịch vụ của Sapsoft có thể được sử dụng riêng tùy theo nhu cầu và mục tiêu của bạn.

TĂNG TRAFFIC & THÊM DOANH THU

Kể cho Sapsoft về dự án của bạn

Hãy để Sapsoft mang sự nhiệt huyết đồng hành phát triển cùng bạn

Liên hệ với Sapsoft hôm nay và Sapsoft sẽ giúp xây dựng nhận thức về thương hiệu của bạn, tăng cường thẩm quyền của bạn và hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Đánh giá

Xem tất cả