Nghiên cứu
điển hình

Sapsoft đã giúp hơn 30 công ty tăng lòng trung thành của người tiêu dùng và tìm kiếm khách hàng mới trực tuyến. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn của công việc chuyên gia của Sapsoft. Hãy xem một số kết quả mà Sapsoft đã làm.

 

Social Media Marketing
Trang web này đã đạt được thứ hạng của Google sau bốn tháng: Xếp…
Trang web này áp dụng chiến lược SEO thông minh để có được khách…
Currently, 65% of the total traffic on the site and most of the online…
55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source…
Paid Search work continues to contribute to our online commercial success. Raising the online…
First Page Of Google in three months. 60% of total traffic comes from organic…